Gosia Kluz for Style Cruze Magazine

Gosia Kluz for Style Cruze Magazine

photo: Danny Khoo, Makeup: Katarzyna Kaca, hair: Olga Agata Kaszyńska,