Kasia Olkowska for Paper Pictures

Kasia Olkowska for Paper Pictures

photo: Weronika Kosińska, model: Bartosz Rumiński, make up: Harry Jefferson, hair: Kasia Olkowska