Kate for GMARO Magazine

Kate for GMARO Magazine

photo: Dominika Witos, style: Magdalena Nowak, Makeup: Kasia Filipowska