Klementyna for LA POMPAYIRA magazine by Aldona Karczmarczyk

Klementyna for LA POMPAYIRA magazine by Aldona Karczmarczyk

makeup: Aneta Kacprzak, hair: Kacper Rączkowski, style: Kasia Łaszcz

49100003s

49100001s 49100002As  49100004s 49100005s 49690002As 49690006As