Natalia Ogińska DIOR shoot for HAYA magazine

Natalia Ogińska DIOR shoot for HAYA magazine

photo: Greg Adamski, style: Gemma Jones, make up: Melanie Meyer

Retouched by DOMINIK HERMAN