Natalia Ogińska for Hindamme

Natalia Ogińska for Hindamme

photo: Francesco Luigi Scotti, make up: Ania Poniatowska