Daniel Gryszke for The Odder Side

Daniel Gryszke for The Odder Side

hair: Daniel Gryszke, make up: Kama Jankowska, model: Michelle Gutknecht, photo: Mateusz Stankiewicz, nails: Patrycja Jewsienia, production: Ola Niernsee